De 6 læreplaner 

De 6 læreplaner arbejdes ind i vores dagligdag på følgende måder:


1. Barnets alsidige personlige udvikling: 

Vi lærer barnet at give udtryk for sine følelser. Vi er opmærksomme på, at barnet selv søger trøst og hjælp i dagligdagen. Vi hjælper barnet med at sætte ord på dets følelser. Det er vigtigt for os, at barnet føler sig set, hørt og forstået. Vi vil opmuntre barnet til at være så selvkørende som muligt. Øve sig i at tage tøj af og på. Vi vil styrke børnenes selvværd ved at give dem succesoplevelser.

Børnene hjælper ligeledes med i dagligdagens gøremål såsom at hjælpe med at rydde op, dække bord, vælge sange og lege mm. 

Vi vil også styrke barnets legerelationer med hinanden, samt styrke dem i deres motorik og kropsbevidsthed ved hjælp af gymnastik, sanglege og oplevelser i naturen. 


2. Sociale kompetencer:

Her arbejder vi med barnets evne til at få venner og kontakt med andre, evne til at lede og blive ledt, kommunikation, forståelse for andre samt nærvær og sammenhold. Vi er opmærksomme på at inddrage det enkelte barn i fællesskabet. Vi vil støtte barnet i at sætte ord på deres handlinger og hælpe barnet med konfliktløsning. Vores mål er at barnet skal være glad for dagligdagen med de andre børn. Barnet skal føle sig tryg ved os og de andre børn, så de tør være en del af fællesskabet. Børnene lærer at hjælpe hinanden, passe på hiananden og trøste hinanden. Samtidig skal de lære at rumme afvisninger fra de andre og lære selv at trække sig og sige fra samt give de andre plads. På den måde lærer de at læse hinandens følelser. 

Børnene spiser også sammen, da vi synes det giver en god og positiv oplevelse omkring maden. Børnene spiser selv deres mad både med hænder og bestik. De spejler sig ofte i de andre børns færdigheder og lærer herved at prøve selv og kunne selv. 


3. Sprog: 

Sproget er meget vigtigt, da det bruges socialt, og er med til at skabe kontakt og tilknytning mellem børnene. Det er bl.a. gennem sproget at børnene kan give udtryk for deres følelser og tanker, samt fortælle hvad de gerne vil. Sproget bruges og øves naturligt hele dagen via leg, når vi synger sange med fagter, leger med rim og remser, læser bøger og når vi er ude på ture og taler om det vi ser og oplever. Vi sætter ord på alt hvad vi foretager os. Vi benytter os også at piktogrammer fra morgenstunden, som viser os hvad vi skal lave af aktiviteter i løbet af dagen, samt kigger på dem igen om eftermiddagen, hvor vi taler om hvad vi har lavet i løbet af dagen. Børnene bidrager med det de kan i samtalen. Genkendeligheden i piktogrammerne hjælper dem godt på vej. 


4. Krop og bevægelse:

Barnet skal lære at styre sin egen krop, sidde, kravle og gå. Barnet skal have lyst til at bevæge sig og bruge sin krop. Det skal støttes og udfordres til at gøre en masse selv. Tage tøj af og på, kravle op og ned ad vores gymnastik madrasser mm. Børnene tilbydes legetøj og aktiviteter, som udfordrer dem, så de kan lære nye færdigheder. Det er derfor vigtigt, at børnene har tøj og sko på, der passer dem og som de kan bevæge sig i. Ligesom det også er lettere at øve sig i at tage tøj af og på, hvis det ikke sidder for stramt, eller har for mange knapper, seler eller spænder.

Vi vil bevæge os til musik ved at danse, kravle og lave forhindringsbaner. Vi øver os i at rulle og slå kolbøtter, samt hoppe og trampe og måske endda hinke. 

Vi bruger også vores kroppe, når vi er i haven eller på gåture i naturen og på legepladser. 


5. Natur og naturfænomener: 

Børnene skal introduceres for samspillet mellem mennesker og naturen. Der skal være plads og tid til at udforske små insekter, sten, pinde og blade, og børnene skal præsenteres for de forskellige årstider med regn, varme, blæst og sne. Ligeledes skal de opleve med alle deres sanser; føle, smage, se og lytte, og de skal have mulighed for at være ude i al slags vejr og alle årstider. 

Vi skal så, plante og høste og smage på drivhusets grøntsager og havens friske bær. 


6. Kulturelle udtryksformer og værdier: 

Kulturelle udtryksformer er et udtryk for alt det vi oplever. De kulturelle værdier handler om de holdninger og normer som børnene møder i deres dagligdag. Herunder hører også traditioner og madkultur. Børnene skal kunne genkende og følge de daglige rutiner og regler i dagplejen, som at vi vasker hænder inden vi spiser mad, venter på hinanden, tager skoene af indenfor osv. Børnene vil også blive inddraget i borddækning, madlavning og almindelig bordskik. 

Vi vil også arbejde med de forskellige højtiders traditioner, og vi vil beskæftige os med fastelavn, påske, halloween og jul.